Klikając poniżej akceptuję Regulamin, oraz potwierdzam chęć nabycia dostępu do usługi już teraz, tracąc prawo do odstąpienia Regulamin. Serwis DOSTEP to usługa subskrypcyjna. Użytkownik otrzymuje dostęp do obiektów Multimedialnych w serwisie porn.nonstopvideos.pl Serwis dla użytkowników sieci: Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. Usługodawcą i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail do kontaktu i reklamacji: reklamacje@digitalglobalpass.com. Użytkownik będzie otrzymywał max. 3 płatne SMS/tydzień przez czas nieokreślony + 1 płatny SMS po rejestracji (6,15 zł brutto za otrzymany SMS). Opłaty pobierane przez operatorów telekomunikacyjnych. Rezygnacja w każdym czasie - wysłanie SMS o treści STOP DOSTEP na numer 60598 (0 zł) z numeru telefonu dla którego Serwis został zamówiony. Reklamacje dot. Serwisu na adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com z dopiskiem "PORN.NONSTOPVIDEOS” i wskazaniem numeru telefonu dla którego Serwis został zamówiony. Szczegóły procedury reklamacyjnej w Regulaminie. Warunki korzystania z serwisu określa poniższy Regulamin. Min. wiek Użytkownika 18 lat. 

You are in offline mode !